Henk Meulmeester


Ik doe wat ik zeg!

Over mijzelf

Na ruim 37 jaar gewerkt te hebben bij de ABNAMRO Bank en Deutsche Bank ben ik per 14 mei 2012 gestart met mijn eigen onderneming.
Persoonlijke gegevens:


Naam Henk Meulmeester


Adres Strandloperstraat 26


Postcode 4451 DD

Woonplaats Heinkenszand


Telefoonnummer 0113-563358


Mobielnummer 06-39135399


E-mailadres info@mifm.nl
 


Vanuit een assessment van 2011 kwam het volgende naar voren: 

Initiatief:

De heer Meulmeester toont durf en initiatief in acquisitie rollen. Inzet, dadendrang en resultaatgerichtheid zijn sterk ontwikkeld. Dit laat hij qua pro activiteit zowel bij de voorbereiding van gesprekken als in het gesprek zelf zien. Benut kansen als deze zich voordoen en creëert deze ook zelf.

Netwerken:

De heer Meulmeester onderkent het nut en de noodzaak van het participeren in zakelijke netwerken en gaat hier ook voldoende planmatig en doelgericht mee om. Heeft door het langdurig werken in zijn regio ook al veel relevante netwerken opgebouwd die hij in zijn nieuwe rol kan benutten. Hij heeft ook weinig schroom zichzelf te profileren. Beweegt zich met voldoende sociabiliteit ten behoeve van de netwerkopbouw.

Incasseringsvermogen:

Hoewel de heer Meulmeester mede door de hoge eisen die hij aan zichzelf stelt qua vanzelfsprekende zelfbewustheid nog mag groeien, laat hij in zijn beroepsrol een groot incasseringsvermogen zien. Hij is bij tegenslag en/of tegenspel een zeer vasthoudende doorzetter. Heeft ook voldoende de overtuiging in gang gezette acquisitie inspanningen tot een goed einde te kunnen brengen. Heeft ook het geduld, ondanks zijn grote resultaatgerichtheid, om zich op het op langere termijn ontwikkelen van vertrouwen te richten.

Probleemanalyse:

De heer Meulmeester is voldoende in staat qua zelfstandig structurerend vermogen de problemen van de klant te analyseren. Laat ook een goede inhoudelijk meedenkende stijl zien. Is gericht op grondigheid, degelijkheid en gaat niet voor globale meer intuïtieve oplossingsrichtingen. Wekt hiermee vertrouwen dat vraagstellingen bij hem in goede handen zijn. Is ook ruimdenkend en heeft voldoende verbeeldingskracht. Stelt ook direct en onomwonden vragen aan de ander.

Overtuigingskracht:

De heer Meulmeester laat zowel inhoudelijk als qua taalvaardigheid in advies, overleg- en onderhandelingssituaties voldoende overtuigingskracht zien.

Ondernemerschap:

Qua marktoriëntatie en gerichtheid op het creëren en benutten van zakelijke kansen en mogelijkheden voor de bank en zichzelf is de heer Meulmeester sterk. Daarnaast komen zijn resultaatgerichtheid, energie en dadendrang en enigszins competitieve instelling hem hierbij goed van pas. Hij brengt ook een duidelijke focus aan en is planmatig. Hij is niet een man die zich richt op korte termijn succes of opportunistische deals. Wil vooral werken aan geloofwaardigheid, afspraak is afspraak en hoge kwaliteiten van dienstverlening ten behoeve van langere termijn relaties. 

Werkervaring: 

2011: Deutsche Bank Nederland N.V.

Senior Accountmanager met een eigen portefeuille van klanten en later tevens (koude) acquisiteur voor geheel Zeeland en West-Brabant 

2008: Toedeling aan Newbank (afgesplitst deel ABN AMRO Bank N.V.) als tijdelijk districtsdirecteur Newbank Zeeland.

1974: AMRO Bank N.V. gestart bij het Buitenlands Bankbedrijf te Amsterdam. Vanaf 1978 in Zeeland in veel verschillende functies zowel particulier als zakelijk (laatste 20 jaar) waaronder leidinggevend, hypotheken,kredietverlening,kantoordirecteur, risk management en acquisitie.

Opleidingen:HEAO BE (Diploma 2 jaar)

Na 1974 vele in-en externe opleidingen van nagenoeg alle NIBE-opleidingen tot praktische en theoretische opleidingen waarvan het aantal meer dan een pagina in beslag neemt (van compliance, acquisitie, assurantie, risk (Moody’s) tot powerpoint).

Maatschappelijke betrokkenheid:Vanaf mijn 17e jaar reeds bestuurslid of voorzitter van sportverenigingen en later in verschillende besturen van ondernemingsverenigingen.


Twaalf jaar lang Mini (Jong) Ondernemingen op de Hoge- school Zeeland begeleid.


Tot 2012: bestuurslid en vice-voorzitter van de Vlissingse Bedrijven Club, bestuurslid Walchers Contact (grootste netwerkbijeenkomst op Walcheren);

Op 31 mei 2012 unaniem gekozen tot voorzitter van de Vlissingse Bedrijven Club.

Penningmeester Bridgeclub Borsele en clubleider (A) Bridgebond. 


Wedstrijdleider Tennisclub Tebo (De regionale Zeeland Refinery-en Tebojeugdtoernooien). 

Hobby’s: 

Hardlopen, bridgen, tennissen, skiën, voetbal (passief) en golfen.